Main Visual

WADA Makoto

©Wada Makoto
Kotoba no Kobako, 1995, Zuiunsya (1981, Subaru Shobo)
Boku wa osama, Teramura Teruo, 1967, rironsha