Installation View

WADA Makoto Installation view / movie: KIKUCHI Tsubasa, ARAI Ami   photo:SHIMIZU Nao
©Wada Makoto

photo:SHIMIZU Nao