The Way of Painting

Artists

AOKI Yutaka ATSUCHI Tomoko CHIBA Masaya
ENOMOTO Koichi FUKUNAGA Daisuke FUNO Nana
IMAI Shunsuke IWANAGA Tadasuke KANO Shinichiro
KONISHI Toshiyuki KUDO Makiko MASADA Takeshi
MATSUBARA Soshiro MINAMIKAWA Shimon MOCHIZUKA Miki
NAKAZONO Koji OHNO Satoshi OSA Seiichiro
SOUTOME Teppei TAKAGI Daichi TAKAHASHI Daisuke
TAKEZAKI Kazuyuki YAEGASHI Yui YOKONO Asuka

2014 Tokyo Opera City Art Gallery

2014 Tokyo Opera City Art Gallery